Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 

 


 

Aktualności

I Gminna Spartakiada Przedszkolaków

Moc niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy!

Rajd rowerowy

D o ł ą c z    d o     N A S  . . .

Centrum Inicjatyw Sportowych na wakacjach

Wypoczywaliśmy  A K T Y W N I E


 Wyjazd do Spały - lipiec 2012

NA GÓRĘ