Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 

 


 

Aktualności

Szkoła w ruchu


W-F - alternatywne formy realizacji zajęć

Szkoła w ruchu


Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła w ruchu

"W-F na co dzień"

„Questing"

Jak  „Questing"  umożliwia  innowacyjne  zwiedzanie...

Uczymy tolerancji

Szkolenie antydyskryminacyjne dla nauczycieli

NA GÓRĘ