Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 

 


 

Aktualności

Inscenizacja Historyczna

12 października 2014r.

 

W setną rocznicę bitwy Legionów Polskich


w opisie - krótka lekcja historii


Dzień Edukacji Narodowej

"Z drobiazgów życiowych

wykonywanych wielkim sercem

powstaje "wielkość człowieka".

                                                     Stefan kard....

Edukacyjny Dzień Chłopca

Uczyć inaczej

a Rodzic w roli eksperta i wolontariusza

NA GÓRĘ