Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 

 


 

Aktualności

5. Festyn Rodzinny


WIELKIE  ŚWIĘTO RADOSNEJ RODZINY

Spotkanie z pisarzem p. Józefem Teofilem Sobkiewiczem

"Na księżycu pan Twardowski ma swego koguta,

A w Łęczycy ma swój zamek sam diabeł Boruta..."


 z wiersza "Boruta", autor:  J.T. Sobkiewicz

Dzień Edukacji Narodowej

Za trud, za serce

 

                          Dziękujemy ♥

VI Piknik Rodzinny


VI  PIKNIK   RODZINNY


"Razem  weselej, razem  bezpieczniej"


 
 

NA GÓRĘ