DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 października 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy IIIa i klasy IV szkoły podstawowej  pod kierunkiem p. Doroty Trzeszczak
i p. Katzrzyny Kozak.Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność
i  troskę o dobro wychowanków. Podczas apelu złożono życzenia i podziękowano za pracę wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Pani dyrektor Romualda Sobczak w swoim wystąpieniu życzyła wszystkim zapału do dalszej pracy w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Zacytowała słowa laureatki Literackiej Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk ".. Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąc w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu...".
W imieniu Rady Rodziców życzenia  złożyła przewodnicząca p. Anna Andrysiak i przekazała na ręce
p. dyrektor symboliczny bukiet kwiatów. Następnie zaprosiła nauczycieli i pracowników na słodki poczęstunek i kawę.Uczniowie zaś obdarowali  świętujących  słodką czekoladką.
Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze.

NA GÓRĘ