Ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia.

     W piątek 11 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole
Uroczystość Pasowania pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej.

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Andrysiak, Rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele  oraz cała Społeczność Szkolna.

           Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Romualdy Sobczak, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

           Następnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała  pani dyrektor . W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach.

           Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy . Nie zabrakło też upominków  i słodkości od rodziców. Dodatkową niespodzianką były  ………………………..                  od Banku Spółdzielczego w Wartkowicach.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili:  

NA GÓRĘ