3 maja - Z historią w plenerze

Pochylamy się dziś nad przeszłością…

  

3 maja b. r. zaznaczył się w sposób szczególny w kalendarzu społeczności gminy Wartkowice, a więc i naszym szkolnym również. Samorząd Gminy Wartkowice oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice ustanowiły trzeciomajową niedzielę dniem patriotycznej uroczystości z okazji przypadających w maju rocznic: 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. W przygotowanie tej patriotycznej lekcji aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie placówek oświatowych gminy, w tym oczywiście Zespół Szkół będący gospodarzem całego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z planami organizatorów uroczystość przybrała charakter spotkania przedstawicieli wszystkich grup wiekowych naszej społeczności. Na tej lekcji bez dzwonków i tablicy każdy po swojemu mógł czytać z wielkiej księgi przeszłości i pochylić głowę, oddając hołd bohaterom, których czyny zapisały się na jej stronicach złotymi literami.

 

Obchody rocznicowe rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym MNP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach. Przeżycia religijne w połączeniu z refleksją nad przeszłością narodową, podziw i wdzięczność dla bohaterstwa przodków zwieńczyło złożenie kwiatów przed pomnikiem na wartkowickim skwerze przy świątyni. Stamtąd uczestnicy uroczystości przeszli do budynku ZS przy ulicy Legionów 5 na dalszą część uroczystości. Złożyły się na nią:

 

Program okolicznościowy pt. Pochylmy się dziś nad przeszłością…, który poprzedziły przemówienia witające zaproszonych gości i pozostałych zebranych wygłoszone przez gospodarzy spotkania – prezes stowarzyszenia , panią R. Sobczak i wójta , pana P. Kuropatwę. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swą obecnością znaleźli się m. in.: poseł na Sejm RP, pan P. Polak, I. Pajor reprezentujący posłankę  E. Nawrocką, dyr. Biura Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Z. Kręcisz reprezentujący marszałka województwa łódzkiego W. Stępnia, wicestarosta Powiatu Poddębickiego, pan P. Binder, proboszcz parafii Dzierżawy, ks. kan. M. Kilichowski, radni powiatowi, pan M. Długosz i pan Stanisław Katusza, delegacja gminy Zadzim i Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Nie zabrakło przedstawicieli instytucji i zakładów pracy działających na terenie naszej gminy.

 

Część oficjalną uświetniła obecność pocztów sztandarowych OSP z Białej Góry, Pełczysk, Zelgoszczy, Wartkowic, ZS w Wartkowicach i SP w Kłódnej prezentujących się pod dowództwem druha J Węglewskiego oraz hymn państwowy i pieśni patriotyczne w wykonaniu orkiestry OSP w Poddębicach.

 

Ważne fakty historyczne związane z majowymi rocznicami przybliżyło zebranym wystąpienie prowadzącego całą uroczystość i prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczycieli ZS. Krótki układ choreograficzny do muzyki A. Kurylewicza (pochodzącej z serialu Polskie drogi) ujmujący w sposób symboliczny nasze drogi do wolności stanowił przejście do artystycznej części obchodów. Wypełnił ją program poetycko-muzyczny w wykonaniu przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych gminy. Zebrani oklaskiwali recytatorów od przedszkolaków poczynając, na gimnazjalistach kończąc oraz solistów i chórzystów śpiewających patriotyczne pieśni. Wszystko obracało się wokół Ojczyzny i trudnych kart jej historii. Teksty montażu Polska w majowych strofach zamknięta spowodowały, że Ojczyzna przemówiła raz jeszcze, dotykając najbardziej osobistych strun naszych patriotycznych uczuć. Dzieci i młodzież, licznie przybyła społeczność gminy oraz zaproszeni goście pochylili głowy nad przeszłością, o której na co dzień zapominamy, ulegając pośpiechowi współczesności. Artyści zebrali gromkie brawa, słowa uznania i podziękowań, m. in. z ust posła A. Polaka i po występie udali się na przygotowany dla nich poczęstunek. Widzowie zostali zaproszeni do zwiedzenia wystaw i udziału w innych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.

 

Na wydarzenia towarzyszące świętu złożyły się:  wystawa plenerowa pt. Armia polska 1939-1944 – mundur i broń, konkurs na strzelnicy broni pneumatycznej, wystawa oryginalnego wyposażenia żołnierzy z 1939 r., wystawa broni używanej w misjach pokojowych ONZ (stoisko Narodowych Sił Rezerwowych), wystawa pamiątek z lat 1939-1945 (eksponaty z zasobów mieszkańców gminy Wartkowice).

 

Wyniesionymi wrażeniami można było się podzielić podczas poczęstunku przygotowanego na zakończenie dla zaproszonych na uroczystość i wszystkich zaangażowanych bezpośrednio w jej przygotowanie i przebieg.

 

Oprac. polonistka ZS odpowiedzialna za program artystyczny obchodów rocznicowych:

 

mgr Grażyna Jańczyk


NA GÓRĘ