Zadanie - LEPSZA SZKOŁA

P R O J E K T    E D U K A C Y J N Y

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. W projekcie biorą udział uczniowie klasy IV SP i I G z języka polskiego, uczniowie klas I – III G z historii i uczniowie klas IV-VI SP oraz I-III G z matematyki. Projekt pozwala korzystać z bezpłatnych testów i raportów, obserwować osiągnięcia uczniów i porównywać je z wynikami klas z całej Polski.

Katarzyna Andrzejczak

NA GÓRĘ